Energetikai Szakreferens

Energetikai szakreferens szolgáltatás

2016.12.21-től az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény illetve a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet alapján meghatározott energiafogyasztású gazdálkodó szervezeteknek legalább egy, tőle munkajogilag és társasági jogilag független energetikai szakreferenst kell igénybe vennie. 
Energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

a) 400.000 kWh villamos energiát, 
b) 100 000 m3 földgázt vagy 
c) 3 400 GJ hőmennyiséget.

Melyek az energetikai szakreferens törvényben és rendeletben előírt, kötelező feladatai?

 • figyelemmel kíséri a vállalkozás energiafelhasználásának változásait, valamint az energiahatékonysági intézkedések megvalósítását,
 • tevékenységéről e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott tartalmú és rendszerességű jelentést ad a vállalkozás számára,
 • közreműködik a 22/C. § szerinti jelentés elkészítésében,
 • részt vesz a vállalkozás alkalmazottai energiahatékonysági szemléletének kialakításában
 • szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében,
 • javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban,
 • gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról,
 • az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések valamint egyéb körülmények tükrében,
 • összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15. napjáig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31. napjáig honlapján közzétesz,
 • ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.

 

Milyen feladatai vannak a szakreferens igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezeteknek?

 

1, Regisztrációval kapcsolatos feladatok:

 • Legkésőbb 2017.06.30-ig be kell jelenteni a MEKH számára, hogy ki az energetikai szakreferens

2, Szankció:

 • 2017.06.30-ig nincs szankció
 • Büntetés mértéke 2017.06.30.-i határidő után 200.000 – 2.000.000 Ft között, mely ismételten kiszabható a korábbi büntetés 150 %-ig (maximum 3 millió Ft)

3, Adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok:

 • A tárgyévet megelőző évi energiafelhasználás mértékéről és
 • a megvalósult energiahatékonysági intézkedésekkel, fejlesztésekkel, üzemeltetési megoldásokkal kapcsolatos energiamegtakarítási adatokról szükséges jelentést küldeni.
 • Adatszolgáltatás elmulasztása esetén maximum 1.000.000 Ft bírság szabható ki.
 • Az energetikai szakreferens által elkészített éves riportot a gazdálkodó szervezet minden év május 31-ig a honlapján közzéteszi.

 

Az OLC System Kft. vállalja a fent említett feladatok teljes körű ellátását.

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!        

energia@olcsystem.hu

OLC System Kft.

https://www.olcsystem.hu/webuploads/files/ADATVEDELMI-ES-ADATKEZELESI-TAJEKOZTATO.pdf

 

Vissza