Elektronikus árlejtés

Az elektronikus árlejtés célja a lehető legalacsonyabb ár kiharcolása és a tisztességes piaci verseny megteremtése.

Az árlejtés alkalmazható árubeszerzésnél és szolgáltatói árak versenyeztetésénél egyaránt.

Az elektronikus árlejtés alkalmazása:

Ajánlatkérő az ajánlattételi szakasz zárásaként Ajánlattevők számára elektronikus árlejtést alkalmazhat.

Az elektronikus árlejtés a beszerzési eljárás részét képező olyan ismétlődő folyamat, amely az ajánlatoknak a bírálati részszempont szerinti tartalmi elemeire vonatkozó kedvezőbb ajánlat megtételét és az ajánlatok rangsorolását elektronikus eszköz segítségével, automatizáltan teszi lehetővé.

Az OLC System Kft. az árlejtéshez biztosítja a technikai feltételeket az alábbiak szerint:

 • Az árlejtést lebonyolító szoftverben regisztrálja az Ajánlattevőket
 • Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az árlejtést lebonyolító szoftver Licitálói Kézikönyvét, amely a licitálási felület kezeléséhez szükséges tudnivalókat tartalmazza.
 • Ajánlattevők részére az ajánlattételi szakaszban, a kezdőajánlat jóváhagyását követően hozzáférést biztosít az elektronikus árlejtést biztosító szoftver ajánlattevői felületéhez a licitálás begyakorlására a szoftver által szimulált ellenlicitekkel.
 • A szoftver használatához Ajánlattevők részéről internet hozzáférés és grafikus felületet biztosító operációs rendszert futtató számítógép szükséges. Támogatott böngészők: Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari.
 • Az OLC System Kft ViNetBid aukciós rendszert alkalmazza az elektronikus árlejtés lebonyolítására.

Az OLC System Kft. az árlejtést az ellenszolgáltatás mértéke vonatkozásában folytatja le. Az elektronikus árlejtés többfordulós is lehet.

Az elektronikus árlejtés előnye

Ajánlatkérők számára:

 • Időben hatékony, hiszen rövid idő alatt lefolytatható és azonnal kiértékelhető
 • Átlátható, tisztességes versenyt teremt
 • Kiélezett piaci versenyt eredményez
 • A papír alapú ajánlatoknál kedvezőbb ár érhető el

Pályázók számára:

 • Tisztességes verseny
 • Esélyegyenlőség
 • Azonos információk, adatok és feltételek 
 • Többszöri ajánlattételi lehetőség
 • A tárgyalás nyílt verseny keretében zajlik és van mód az ajánlatok javítására

Az árlejtés előkészítő szakaszában kidolgozzuk az árlejtés bírálati szempontjait és azok súlyozását.
Az árlejtés lezáró szakaszában kiértékeljük a versenyt és az eredményeket jegyzőkönyvezzük. 

 

Vissza